TAVOITTEEMMEOur GOALS

Jotta PROMOVET-projektilla saavutettaisiin oppimisen digitalisoitumisen tavoite, projektikumppanit ovat määritelleet kolme päätuotetta (Intellectual Outputs), jotka ovat valmiina projektin päättyessä. Nämä ovat:

PROMOVET-tutkimus (IO 1)

PROMOVET-tutkimuksen avulla kumppanit selvittävät eurooppalaisten nuorten opiskelijoiden tämänhetkisiä digitaalisia viestintä- ja vuorovaikutustottumuksia. Tutkimuksessa nuorilta opiskelijoilta kysytään heidän käyttämistään viestintäkanavista ja -välineistä. Tämän jälkeen tehdään yhteenveto nuorten useimmiten käyttämistä digitaalisista välineistä ja kysytään ammatillisilta opettajilta ja digitaalisuuden asiantuntijoilta näiden välineiden pedagogisesta arvosta. Kenttätutkimuksen lisäksi tutkimus sisältää myös olemassa olevia lähteitä kartoittavan kirjoituspöytätutkimuksen.
50-sivuiseen tutkimusraporttiin kootaan ydinasiat nuorten opiskelijoiden viestintä- ja vuorovaikutustottumuksista, esitellään heidän käyttämänsä digitaaliset viestintävälineet ja arvioidaan niiden pedagogista merkitystä. Raportti on englanninkielinen. Raportin yhteenveto on saatavilla kaikilla kuudella kumppanikielellä.

DOWNLOADS
PROMOVET Tutkimusvaiheen
[EN]
PROMOVET Tutkimusvaiheen - Yhteenveto
[DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]

 

PROMOVET verkkopohjainen tietopankki digitaalisista työvälineistä (IO2)

PROMOVET-projektissa kehitettävä, ammatillisten opettajien käyttöön suunnattu verkkopohjainen tietopankki sisältää ydinasiat nuorten opiskelijoiden käyttämistä digitaalisista viestintävälineistä ja tarjoaa esimerkkejä näiden välineiden pedagogisesta käytöstä osana ammatillisen koulutuksen toteutusta. Koska tietopankki sisältää eri digitaalisten välineiden tarkan kuvauksen lisäksi myös käytännön esimerkkejä, voi sieltä saatavan tiedon avulla kehittää oppimisympäristöjä digitaalisempaan suuntaan.
Tietopankki on saatavilla kaikilla kuudella kumppanikielellä ja se on optimoitu mobiililaitteille.

LINK
PROMOVET Web Compendium: [ALL LANGUAGES]
PROMOVET Web Compendium - Webinar: [EN]

 

PROMOVET-koulutuskokonaisuus (IO 3)

Viisipäiväisessä koulutuksessa ammatillisilla opettajilla on mahdollisuus oppia lisää digitaalisten työvälineiden käytöstä osana ammatillista koulutusta näkökulmana erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppiminen. Koulutuksen sisältöjä ovat mm.: oman opetuksen ja opiskelijoiden kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen reflektointi, nuorten käyttämien digitaalisten työ- ja viestintävälineiden esittely, ammatillisen koulutuksen toteutuksen suunnittelu ja digitaalisten työvälineiden integrointi toteutusprosessiin.
Nuoret ammattiin opiskelevat toimivat kouluttajina PROMOVET-koulutuskokonaisuudessa. Heistä tulee asiantuntijoita ja ammatillisten opettajien kouluttajia. He kouluttavat opettajille itse usein käyttämiensä digitaalisten työ- ja viestintävälineiden käyttöä.
Koulutuskokonaisuus käännetään kaikille kuudelle kumppanikielelle.

DOWNLOADS
PROMOVET-koulutuskokonaisuus: [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]

Liite 1.1 (Moduuli 1): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 1.2 (Moduuli 1): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 1.3 (Moduuli 1): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 2.1 (Moduuli 2): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 2.2 (Moduuli 2): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 2.3 (Moduuli 2): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 2.4 (Moduuli 2): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 3.1 (Moduuli 3): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 3.2 (Moduuli 3): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 3.3 (Moduuli 3): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 4.1 (Moduuli 4): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 4.2 (Moduuli 4): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 4.3 (Moduuli 4): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 4.4 (Moduuli 4): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 5.1 (Moduuli 5): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 6.1 (Moduuli 6): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]
Liite 6.2 (Moduuli 6): [DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]

 

 

Edellä kuvattuja tuotteita levitetään sidosryhmäseminaarissa. Kouluttaja-koulutuksessa kehitetään koulutuskokonaisuutta ja lisätään eri maissa kouluttajina toimivien henkilöiden osaamista. Molemmat edellä mainituista järjestetään Grazissa (AT).