PROMOVET-projektistaAbout PROMOVET

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ammatillinen koulutus on pedagoginen haaste. Ammatilliset opettajat kokevat usein, että heidän on vaikea ”tavoittaa” nuoria opiskelijoita. Kun tutkimme tarkemmin nuorten viestintätapoja, - tottumuksia ja -prosesseja, huomaamme, että monimutkaisten tekstien lukeminen ja kirjoittaminen on vähentynyt. Nuorten vuorovaikutus ja viestintä on

⇒ lyhyttä ja lyhenteisiin sekä ydin- ja slangisanoihin perustuvaa
⇒ nopeaa ja välitöntä sekä ennen kaikkea
⇒ muuttumassa yhä enemmän digitaaliseksi.

 

Ammatillinen koulutus Euroopan eri puolilla perustuu kuitenkin edelleen perinteisiin viestintävälineisiin, vaikkakaan se ei enää ole täysin opettajavetoista ja teoriapainotteista. Edellä mainitusta syystä PROMOVET-projekti haluaa kasvattaa ammatillisten opettajien osaamista nuorten opiskelijoiden suosimien viestintävälineiden hyödyntämisessä osana ammatillisen koulutuksen toteuttamista ja pedagogiikkaa.

PROMOVET todellakin tuo digitaalisuuden osaksi oppimista!

Jotta tämä saataisiin toteutettua, PROMOVET-projektissa

⇒ toteutetaan tutkimus, jonka kohderyhmänä ovat nuoret, erityistä tukea tarvitsevat ammatillisen koulutuksen opiskelijat, ammatillisen koulutuksen opettajat sekä muut asiantuntijat.
⇒ kehitetään verkkopohjainen tietopankki digitaalisista työvälineistä, joita ammatillinen opettaja voi hyödyntää opetuksessaan.
⇒ kehitetään ammatillisille opettajille koulutuskokonaisuus digitaalisten työvälineiden käytöstä ja vaikutuksesta ammatillisen koulutuksen pedagogiikkaan.
⇒ tuetaan ammatillisen koulutuksen laadun kehittymistä ja nykyaikaistumista digitaalisten viestintävälineiden pedagogisen käytön lisääntyessä.
⇒toteutetaan ammatillisille opettajille innovatiivinen koulutuskokonaisuus, jossa mm. nuoret opiskelijat kouluttavat ammatillisia opettajia digitaalisten työvälineiden käyttöön oppimisessa.

PROMOVET-projektin ensisijainen kohderyhmä on ammatilliset opettajat. Heidän osaamisensa karttuessa projektista hyötyvät myös nuoret, erityistä tukea tarvitsevat ammatillisen koulutuksen opiskelijat. Muita kohderyhmiä ovat työvoimaviranomaiset sekä muut ammatillisen koulutuksen sidosryhmät paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan laajuisesti.