UUTISET & TAPAHTUMATNEWS and EVENTS

PROMOVET Web Compendium online

The PROMOVET Web Compendium provides an overview of 30 ICT tool that are commonly used by young students all over Europe. The PROMOVET Compendium features a short general description of the tools and their key functionality, informs on who uses the tools, platforms and privacy issues, and tells about advantages and disadvantages when used for training purposes. You can access the PROMOVET Web Compendium here.

  

 

Third partner meeting in Pori, FI

The third partner meeting of the PROMOVET project took place from 14 to 16 November 2018 in Pori (Finland). In the meeting, which was hosted by the Finnish partners of WINNOVA, focussed on finalising the second project phase and preparing the pilot implementation of the PROMOVET Curriculum.

On the first day of the meeting, the partners of CARDET introduced the Web Compendium of those IT tools (Intellectual Output 2) that are also in the focus of the Curriculums. The partners had researched 30 tools and checked and described them in terms of their potential use for vocational education and training.
In a next step, partners discussed finalising the PROMOVET Curriculum (Intellectual Output 3). This curriculum is the basis for the training programme for trainers and educators who would like to integrate in their VET training those modern ICT tools that their students use in everyday communication.

On the second day of the meeting, the partners discussed the training for the trainers and educators who would pilot the PROMOVET course in the partner countries. This staff training will be organised by Jugend am Werk Steiermark in January 2019 in Graz, Austria. Moreover, the partners discussed all necessary steps to pilot the training course in their countries.

Representatives of all partner organisations took part in the third partner meeting. The next and final meeting will take place in June 2019 in Graz, Austria. The PROMOVET Final Conference takes place on 27 June 2019, also in Graz, Austria.

 

 

PROMOVET first intellectual output available

The first Intellectual Output of the PROMOVET project is now available. It deals with the use of "smart" communication tools by young learners and represents one of very few studies in this area. If you would like to know more about this topic and about our plans on how to use the study results just go to the TULOKSET page of this website. There, you can also download the full study in English and the summary reports in all partner languages.

  

 

 

 

 

PROMOVET brochure for download

You can now download the PROMOVET brochure from this website. We are happy if you use it and tell the world about our project 🙂

PROMOVET Brochure (Web version)
[DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]

PROMOVET Brochure (print version)
[DE] | [EN] | [ES] | [FI] | [GR] | [IT]

 

 

 

Toinen partnerikokous Nicosiassa, CY

Toinen partnerikokous järjestettiin 15.–16.3.2018 Nicosiassa, Kyproksella. Kyproslainen kumppani, CARDET, toimi kokouksen isäntäorganisaationa. Kokouksessa käsiteltiin PROMOVET-tutkimuksen tuloksia ja valmisteltiin projektin seuraavia toimenpiteitä.

Irlantilainen kumppani, Meath Partnership, esitteli aluksi PROMOVET-tutkimuksen tulokset (Intellectual Output 1). Kyselyiden, haastattelujen ja kirjoituspöytätutkimuksen avulla kumppanit olivat keränneet tietoa nuorten digitaalisten välineiden käytöstä ja siitä, miten näitä digitaalisia välineitä voitaisiin käyttää osana ammatillisen koulutuksen toteutusta ja pedagogiikkaa. PROMOVET-tutkimuksen tulokset ovat saataville englanninkielisinä; lyhyt yhteenveto löytyy kaikilla PROMOVET-projektin partnerikielillä.
Kyproslainen kumppani, CARDET, esitteli kokouksen toisessa osiossa omat suunnitelmansa verkkopohjaisen tietopankin kehittämiseksi nuorten käyttämistä digitaalisista työvälineistä (Intellectual Output 2). Tietopankissa projektipartnerit esittelevät yhteensä 30 digitaalista työvälinettä ja antavat esimerkkejä niiden käytöstä ammatillisessa koulutuksessa. Jugend am Werk eli itävaltalainen partneri johdatteli kokouksen kolmannessa osiossa muut kumppanit PROMOVET-koulutuskokonaisuuden opetussuunnitelman työstämiseen liittyviin yksityiskohtiin (Intellectual Output 3). Moduulien määrittämisen ja tehtävien jaon lisäksi kumppanit mm. päättivät vertaisarvioinnin toteuttamisesta.
Kokouksen muista aiheita olivat laadun varmistus sekä tiedottaminen. Tiedottamisessa keskityttiin suunnittelemaan läsnäoloa ja toimenpiteitä sosiaalisen median välineissä.

Kaikkien projektipartnerit olivat edustettuina keväisessä Nicosiassa. Seuraava kokous pidetään marraskuussa 2018, jolloin projektipartnerit tapaavat Suomessa, Porissa.

 

 

Aloituskokous, Trim, IE

Projektipartnerit kokoontuivat ensimmäisen kerran Trimissä, Irlannissa 16.–17.10.2017. Meath Partnership eli irlantilainen partnerimme isännöi kokousta. Kokouksessa partnerit tutustuivat toisiinsa ja projektikokonaisuuteen.

Itävaltalainen koordinaattori perehdytti muut kaksivuotisen projektin kokonaisuuteen. Projektikokonaisuutta koskevan keskustelun ja avoimien kysymysten käsittelyn jälkeen siirryttiin käsittelemään projektin ensimmäistä tuotetta (Intellectual Output 1). PROMOVET-tutkimukseen liittyen määriteltiin mm. tutkimusprosessin aikataulu, keskusteltiin nuorten digitaalisten välineiden käyttöön liittyvistä maakohtaisista eroista ja sovittiin tarkka työn- ja vastuunjako ensimmäisen tuotteen osalta. Kaikki partnerit toivat työskentelyyn omat kokemuksensa ja laajan tietämyksensä.
Lisäksi kokouksessa kyproslainen partneri CARDET esitteli yhteenvedon verkkopohjaisen digitaalisia työvälineitä esittelevän tietopankin työstämisestä (IO 2) ja itävaltalainen koordinaattori, Jugend am Werk Steiermark esitteli yhteenvedon ammatillisille opettajille suunnatun koulutuskokonaisuuden työstämisestä. Partnerit myös keskustelivat sopimuksellisista, rahoituksellisista ja hallinnollisista näkökohdista, suunnittelivat viestinnän peruslinjaukset sekä keskustelivat tiedottamisen ja laadun arvioinnista.

Vaikka hurrikaani Ophelia vaikeutti matkustamista Irlantiin, kaikkien partnerien edustajat pääsivät paikan päälle kokoukseen. Seuraava kokous suunniteltu pidettäväksi Kyproksella, Nicosiassa maaliskuun 2018 puolivälissä.