ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

 

Από την ηλεκτρονική μάθηση στην ‘τεχνολογία’ στη μάθηση:

Βελτίωση ποιότητας, επαγγελματοποίηση και εκσυγχρονισμός της κατάρτισης ΕΕΚ

για νέους εκπαιδευόμενους χαμηλής ειδίκευσης μέσω της σύγχρονης χρήσης ΤΠΕ

 

 

 

 

 

 

 

 Επισκόπηση του Έργου PROMOVETAbout PROMOVET

Η κοινοπραξία του έργου PROMOVET πιστεύει ότι για να μπορέσουν οι εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) να εκπαιδεύουν αποτελεσματικά τους νέους ανθρώπους με χαμηλή ειδίκευση, απαιτείται η διδασκαλία τους να συμβαδίζει με τους τρόπους και τις μεθόδους που μαθαίνουν και επικοινωνούν οι νέοι. Θέλουμε να καταστήσουμε τους εκπαιδευτές ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη ενήμερους για τα δημοφιλή εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούν οι νέοι και να τους παρέχουμε τις κατάλληλες μεθόδους, ώστε να τα συμπεριλάβουν στη διδασκαλία τους.

About PROMOVETΔιαβάστε περισσότερα...

 Οι ΣΤΟΧΟΙOur GOALS

Για την επιτυχή ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μάθηση, η κοινοπραξία του έργου PROMOVET, έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους προς υλοποίηση. Μεταξύ άλλων, θα αναπτυχθεί μια βάση δεδομένων με δημοφιλή και ‘έξυπνα’ εργαλεία επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους νέους και η κοινοπραξία θα προτείνει παραδείγματα χρήσης τους στον τομέα της ΕΕΚ.

Read about our GOALSΔιαβάστε περισσότερα...

 ΠΟΙΟΙ ειμαστεWHO we are

Η κοινοπραξία του έργου PROMOVET αποτελείται από φορείς ΕΕΚ, οργανισμούς κατάρτισης στον τομέα της πληροφορικής, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανισμούς διασφάλισης ποιότητας και ευρωπαϊκά δίκτυα. Οι επτά εταίροι του έργου προέρχονται από έξι ευρωπαϊκές χώρες.
Συντονιστής: Jugend am Werk Steiermark (Αυστρία); Εταίροι: Meath Partnership (Ιρλανδία), WINNOVA (Φινλανδία), Ε.Ν.Τ.Ε.R. (Αυστρία), A.R.E.S. (Ιταλία), CARDET (Κύπρος) και Fundacion Docete Omnes (Ισπανία).

Read about WHO we areΔιαβάστε περισσότερα...

 Πρόσφατα ΝΕΑLatest NEWS

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, οι εταίροι δουλεύουν σκληρά στα διάφορα παραδοτέα του έργου, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις στα πλαίσια του έργου. Μπορείτε να μένετε ενήμεροι για όλα τα νέα του έργου PROMOVET, μέσω της σελίδας μας στο Facebook και στο Twitter. Επίσης, όλες οι σημαντικές ειδήσεις του έργου δημοσιεύονται και σε αυτή την ιστοσελίδα.

Read the latest NEWSΔιαβάστε περισσότερα...